خوان ریکلمه

سیلی بوکا به مارادونا؛ جشن تقدیر در کار نیست
باشگاه بوکاجونیورز قصد ندارد در آخرین هفته سوپرلیگ آرژانتین از اسطوره خود دیگو مارادونا در ورزشگاه بومبونرا تجلیل کند.
مسی با پیراهن بوکاجونیورز در بازی خداحافظی ریکلمه
لیونل مسی قصد دارد در دیدار خداحافظی خوان رومن ریکلمه از فوتبال که در ورزشگاه بومبونرا برگزار خواهد شد شرکت کند.