خواکین

گلها و حرکات خواکین کورئا برای سویا از نگاه لالیگا
گلها و حرکات خواکین کورئا برای سویا از نگاه لالیگا | نگاهی به تکنیک ها و مهارتهای تماشایی خواکین کورئا؛ستاره تیم سویا