خوزه کایخون

هیچوقت بازی با بارسا برای من دوستانه نیست
ستاره سابق رئال که چند سالی است در ناپولی بازی می کند، برای مصاف با بارسا انگیزه های بالایی دارد.