دالیان

جدایی بنیتس از دالیان به خاطر ترس از کرونا
دوران حضور رافا بنیتس در دالیان چین را باید تمام شده دانست.
گل اول شنزن به دالیان توسط مرتضی پورعلی گنجی
گل اول شنزن به دالیان توسط مرتضی پورعلی گنجی | پورعلی گنجی با گل شروع کرد! مرتضی پورعلی گنجی در نخستین بازی برای شنزن چین موفق به گلزنی برابر دالیان شد
شکست سنگین دالیان با رافا بنیتس در اسپانیا
دالیان چین که رافا بنیتس مشهور را روی نیمکت خود می بیند امروز شکست خردکننده 7-0 را برابر حریف روسی خود تجربه کرد.