دانشگاه آزاد

هادی حبیبی سرمربی تیم کشتی دانشگاه آزاد شد
سرپرست سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران به عنوان سرمربی تیم کشتی دانشگاه آزاد انتخاب شد.