دانشگاه آزاد

لغو تمام مسابقات ورزش های دانشگاهی تا مردادماه
فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی رقابت های این فدراسیون را تا پایان مردادماه به دلیل کرونا لغو کرد.
هادی حبیبی سرمربی تیم کشتی دانشگاه آزاد شد
سرپرست سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران به عنوان سرمربی تیم کشتی دانشگاه آزاد انتخاب شد.