داوید آلابا

انتقاد رئیس بایرن از رئیس سابق: دخالت لازم نیست
رئیس بایرن مونیخ از دخالتهای اولی هوینس رئیس سابق باشگاه در مذاکرات بایرن با داوید آلابا برای تمدید قراردادش انتقاد کرد و آن را غیر لازم دانست.
داوید آلابا؛ کاندید بهترین دفاع چپ سال 2019
داوید آلابا؛ کاندید بهترین دفاع چپ سال 2019 | داوید آلابا؛ کاندید بهترین دفاع چپ سال 2019 در کانال ورزش سه شما انتخاب کنید