دربی تهران90

فتاحی: نود درصد بلیت دربی متعلق به استقلال است
مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ با اعلام اینکه بلیت فروشی ها در اختیار باشگاه ها قرار داده شده است گفت که استقلال باید قانون ۹۰ به ۱۰ را رعایت کند.