درگذشت

دیگو مارادونا به خاک سپرده شد
دیگو مارادونا به خاک سپرده شد | مارادونا به خاک سپرده شد پیکر اسطوره فوتبال آرژانتین با شدیدترین تدابیر امنیتی پس از یک روز از کاخ ریاست جمهوری به گورستان ...
نگاهی به زندگی مارادونا اسطوره فوتبال جهان
نگاهی به زندگی مارادونا اسطوره فوتبال جهان | بزرگترین شوک سال 2020 به فوتبال؛ نشریه کلارین فوت، مارکا و آاس فوت دیگو مارادونا را تایید کردند! فوری و باورنکردنی؛ ...
دیگو مارادونا اسطوره فوتبال جهان درگذشت
دیگو مارادونا اسطوره فوتبال جهان درگذشت | بزرگترین شوک سال 2020 به فوتبال؛ نشریه کلارین فوت، مارکا و آاس فوت دیگو مارادونا را تایید کردند! فوری و باورنکردنی؛ ...
پرویز ابوطالب ، پیشکسوت فوتبال درگذشت
پرویز ابوطالب ، پیشکسوت فوتبال درگذشت | پرویز ابوطالب ، پیشکسوت فوتبال و یکی از نام آورترین چهره های ورزشی کشورمون پس از تحمل یک دوره بیماری جان به جان ...
کلیپ صفحه رسمی پارا المپیک برای زنده یاد سیامند رحمان
کلیپ صفحه رسمی پارا المپیک برای زنده یاد سیامند رحمان | کلیپ صفحه رسمی پارا المپیک برای زنده یاد سیامند رحمان
خطای 24 ثانیه بازی های دیشب NBA به یاد کوبی برایانت
خطای 24 ثانیه بازی های دیشب NBA به یاد کوبی برایانت | خطای 24 ثانیه بازی های دیشب NBA به یاد کوبی برایانت کوبی برایانت دیروز به علت سقوط هلیکوپتر به همراه ...