درگیری در بازی

حمله شدیدو فحاشی تماشاگران ساروی به تصویربردار
حمله شدیدو فحاشی تماشاگران ساروی به تصویربردار | مسابقه تیم های شهروند ساری و ستارگان ورامین در در دور سوم مرحله یک چهارم نهایی پلی آف لیگ برتر فوتسال، ...
درگیری ها و دعواهای سال 2019
درگیری ها و دعواهای سال 2019 | نگاهی به تنش ها و درگیری های بازیکنان حین بازی در سال 2019
درگیری های گرت بیل در زمین فوتبال
درگیری های گرت بیل در زمین فوتبال | درگیری های گرت بیل در زمین فوتبال
تنش ها و برخوردهای لیونل مسی با سرخیو راموس
تنش ها و برخوردهای لیونل مسی با سرخیو راموس | نگاهی به درگیری های همیشگی لیونل مسی با سرخیو راموس
درگیری بین بازیکنان تیم ملی آلمان و هلند
درگیری بین بازیکنان تیم ملی آلمان و هلند | در حین بازی در دقیقه32 بین بازیکنان تیم ملی آلمان و هلند درگیری رخ داد.