دسته اول

اشکهای آقای مدیر؛بازگشت قهرمان از دل تاریکی
فجر شهید سپاسی شیراز در حال راهی لیگ برتر شد که ۴سال پیش در آستانه سقوط به لیگ دسته دوم ایران بود.