دل بوسکه

دل بوسکه: VAR؟ تیم‌های بزرگ اسپانیا ساکت شوند!
ویسنته دل بوسکه، سرمربی سابق اسپانیا و رئال مادرید، معتقد است که تیم های بزرگ اسپانیا باید برای VAR الگوسازی کنند.