دنی آلوز

تیکی تاکای استثنایی مسی و دنی آلوز
تیکی تاکای استثنایی مسی و دنی آلوز | پاسکاری بی نقص لیونل مسی و دنی آلوز مقابل سوسیداد در سال 2010
همکاری های تماشایی آلوز و مسی در بارسلونا
همکاری های تماشایی آلوز و مسی در بارسلونا | همکاری های تماشایی آلوز و مسی در بارسلونا
5 گل برتر دنی آلوز در جمع پاریسی ها
5 گل برتر دنی آلوز در جمع پاریسی ها | 5 گل برتر دنی آلوز در جمع پاریسی ها
آیا ویروس کرونا باعث خداحافظی دنی آلوز می‌شود؟
دنی آلوز ستاره سابق تیم های پاری سن ژرمن و بارسلونا از سائوپائولو عقیده دارد که ویروس کرونا باعث تکامل مردم و افزایش آگاهی آن ها خواهد شد.