دنی بلیند (سرمربی)

سادیو مانه رونالدوی جدید فوتبال است
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال هلند به ستایش از سادیو مانه پرداخت و او را کریستیانو رونالدوی جدید دانست.