دنی فن دبیک

قرار ستاره هلندی و رئال مادرید؛ تابستان 2020
دنی فن دبیک، هافبک هلندی آژاکس در تابستان سال 2020 راهی رئال مادرید خواهد شد.