دنی فن دبیک

رد پیشنهاد تاتنهام؛ پدیده آژاکس می‌خواهد رئالی شود
روزنامه هلندی دی‌تلگراف می‌گوید رئال مادرید برای انتقال دانی فان دی‌بیک، پدیده آژاکس به مادرید با قراردادی 55 میلیون یورویی آماده شده است.
قرار ستاره هلندی و رئال مادرید؛ تابستان 2020
دنی فن دبیک، هافبک هلندی آژاکس در تابستان سال 2020 راهی رئال مادرید خواهد شد.