دوستانه باشگاهی

گل اول آرژانتین به اکوادور (آلاریو)
گل اول آرژانتین به اکوادور (آلاریو) | فوتبال دوستانه بین المللی گل اول آرژانتین به اکوادور (آلاریو)
صحبت های کفشگری در حاشیه دیدار دوستانه نساجی
صحبت های کفشگری در حاشیه دیدار دوستانه نساجی | صحبت های مهرداد کفشگری در حاشیه دیدار دوستانه نساجی مازندران با نفت مسجد سلیمان
ورود بازیکنان سپاهان به زمین فولادشهر
ورود بازیکنان سپاهان به زمین فولادشهر | ورود بازیکنان سپاهان به زمین فولاشهر برای دیدار مقابل شهرخودرو
خلاصه بازی آرتزو 1 - آاس رم 3 (دوستانه باشگاهی)
خلاصه بازی آرتزو 1 - آاس رم 3 (دوستانه باشگاهی) | خلاصه بازی دوستانه آرتزو 1 - آاس رم 3
خلاصه بازی چزنا 0 - آث میلان 0 (دوستانه باشگاهی)
خلاصه بازی چزنا 0 - آث میلان 0 (دوستانه باشگاهی) | خلاصه بازی دوستانه خلاصه بازی چزنا 0 - آث میلان 0