دیبروین

تیم منتخب و رویایی کوین دیبروین
تیم منتخب و رویایی کوین دیبروین | تیم منتخب و رویایی کوین دبروین
گل دوم منچسترسیتی به رئال (دیبروینه)
گل دوم منچسترسیتی به رئال (دیبروینه) | گل دوم منچسترسیتی به رئال (دیبروینه)
گل سوم منچسترسیتی به آرسنال (دبل دیبروین)
گل سوم منچسترسیتی به آرسنال (دبل دیبروین) | گل سوم منچسترسیتی به آرسنال (دبل دیبروین)
گل اول منچستر سیتی به آرسنال(دیبروین)
گل اول منچستر سیتی به آرسنال(دیبروین) | گل اول منچستر سیتی به آرسنال(دبروینه)
سوپر گل دیبروینه به نیوکاسل
سوپر گل دیبروینه به نیوکاسل | سوپر گل دیبروینه به نیوکاسل