دیمیتر برباتوف

برباتوف تایید کرد: بازنشستگی اسطوره بلغار
اسطوره فوتبال بلغارستان و باشگاه منچستریونایتد، دیمیتار برباتوف بازنشستگی خود را تایید کرد.