دیوید لوئیز

رسمی: داوید لوئیز به آرسنال پیوست (عکس)
داوید لوئیز، مدافع برزیلی چلسی، با انتقالی 10 میلیون یورویی به آرسنال پیوست.
طغیان مدافع چلسی برای انتقال به آرسنال
داوید لوییز، مدافع برزیلی چلسی قصد دارد راهی تیم رقیب همشهری، آرسنال شود.