دی ماریا

بعد از حرف های لئو مسی همه گریه کردیم!
آنخل دی ماریا، وینگر تیم ملی آرژانتین در مورد سخنرانی لیونل مسی در رختکن آلبی سلسته صحبت کرد.