رابرت پیرس

آرسنال بیمار است و به یک داروی درست نیاز دارد
رابرت پیرس، ستاره سابق آرسنال، معتقد است که تیم آرسنال از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیست.