راجا ناینگولان

ناینگولان: انتقامم را از اینتر خواهم گرفت
ستاره بلژیکی که به تازگی اینتر را به مقصد کالیاری ترک کرده، قصد دارد به آنتونیو کونته ثابت کند که در مورد او اشتباه کرده است.