راهیان کرمانشاه

راهیان کرمانشاه فصل آینده در لیگ یک؟
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس از حضور تیم راهیان در فصل آینده لیگ دسته اول خبر داد.
فدراسیون فوتبال همچنان رای دادگاه را نمی‌پذیرد
فدراسیون فوتبال در حالی که به دلیل مستندات موجود در پرونده شکایت باشگاه راهیان کرمانشاه، نتوانست نتیجه نهایی را به دست بیاورد همچنان رای دادگاه را نمی پذیرد.