رایان سسنیون

گفتگو با گرت بیل جدید تاتنهام
گفتگو با گرت بیل جدید تاتنهام | بسیاری بر این باورند که سبک بازی رایان سسنیون کم شباهت به بازی گرت بیل نیست و او را "گرت بیل جدید" می خوانند