ربیع عطایا

بازگشت ستاره سابق ذوب آهن به تیم ملی لبنان
ربیع عطایا هافبک سابق تیم ذوب آهن که اکنون در تیم العهد لبنان بازی می کند، به تیم ملی دعوت شد.