رستمی

صعود محمدرضا رستمی به رده بندی وزن 72 کیلوگرم
صعود محمدرضا رستمی به رده بندی وزن 72 کیلوگرم | رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان- استونی در وزن 72 کیلوگرم محمدرضا رستمی در دور اول با نتیجه 12 ...