رضا افضلی

خداحافظی رضا افضلی از دنیای کشتی با چشمانی گریان وتشویق هواداران
خداحافظی رضا افضلی از دنیای کشتی با چشمانی گریان وتشویق هواداران | رضا افضلى، ملى پوش کشتى آزاد در رقابت هاى جهانى ٢٠١٩ بعد از شکست در جام تختى با چشمانى ...
شکست رضا افضلی در وزن 74 کیلوگرم برابر حریف کوبایی
شکست رضا افضلی در وزن 74 کیلوگرم برابر حریف کوبایی | رضا افضلی در دور نخست وزن ۷۴ کیلوگرم مقابل گندری گارزون کوبایی شکست خورد و درصورت حضورت حریفش در فینال، ...
لحظه به لحظه با آزادکاران ایرانی در روز دوم جهانی
4 آزادکار ایرانی در 4 وزن دوم مسابقات جهانی امروز روی تشک رفته اند و رضا اطری برای کسب مدال برنز می جنگد.