رضا افضلی

شکست رضا افضلی در وزن 74 کیلوگرم برابر حریف کوبایی
شکست رضا افضلی در وزن 74 کیلوگرم برابر حریف کوبایی | رضا افضلی در دور نخست وزن ۷۴ کیلوگرم مقابل گندری گارزون کوبایی شکست خورد و درصورت حضورت حریفش در فینال، ...
لحظه به لحظه با آزادکاران ایرانی در روز دوم جهانی
4 آزادکار ایرانی در 4 وزن دوم مسابقات جهانی امروز روی تشک رفته اند و رضا اطری برای کسب مدال برنز می جنگد.