رضا غیاثی (عضو کمیته داوران)

غیاثی: اقدامی برای آمادگی داوران انجام نشده است
غیاثی می‌گوید که فدراسیون فوتبال هیچ قدمی برای آمادگی داوران برنداشته است.
غیاثی: هیات‌ها در چیدمان داوران نقش دارند
رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال معتقد است که چیدمان های بد کمیته داوران باعث شد تا بهترین داور کشور مجبور به ترک ایران شود.
می خواهند فغانی را زمین بزنند
داور سرشناس فوتبال ایران به زودی قصد مهاجرت دارد و آنطور که خودش گفته بازی هفته سوم آخرین قضاوتش در فوتبال ایران است.