رضا مهماندوست

مهماندوست: نیازی به من در تکواندوی ایران نیست
سرمربی اسبق تیم ملی تکواندوی ایران گفت: با شرایط موجود من نمیتوانم به کشورم برگردم و در خدمت ایران باشم.
تعویق المپیک روی تکواندوکاران تاثیر منفی گذاشته است
سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندو آذربایجان گفت: تعویق یک ساله المپیک روی تمام تکواندوکاران از جنبه‌های مختلف تاثیر منفی خواهد گذاشت.
مهماندوست، بهترین مربی سال ۲۰۱۹ جهان
سرمربی ایرانی تیم تکواندوی جمهوری آذربایجان به عنوان بهترین مربی جهان در سال ۲۰۱۹ انتخاب شد.
مهماندوست در سوگ دومین فرزندش نشست
سرمربی سابق تیم ملی تکواندوی ایران در غم از دست دادن دومین فرزند خود به سوگ نشست.