رضا پرستش

رونالدوی عراقی به انگلیس ترنسفر شد!(عکس)
مشهورترین بدل کریس رونالدو که پیش از این به عنوان یک کارگر ساختمانی در شمال عراق حضور داشت این روزها در انگلیس زندگی می کند.