رقابت های بین دانشگاهی

پاسخ معاون وزیر به ابهام‌های انتخابات یک فدراسیون
معاون وزیر ورزش از تصمیم گیری درباره برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون دانشگاهی تا پایان فروردین خبر داد.
لغو تمام مسابقات ورزش های دانشگاهی تا مردادماه
فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی رقابت های این فدراسیون را تا پایان مردادماه به دلیل کرونا لغو کرد.
اتفاقات عجیب در فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی
برخی اتفاقات اخیر در فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی شائبه‌های زیادی را در فاصله کم باقی مانده انتخابات ریاست این فدراسیون به وجود آورده است.