رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی

پیروزی و کسب سهمیه گرایی در دیدار شانس مجدد
پیروزی و کسب سهمیه گرایی در دیدار شانس مجدد | رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک محمدعلی گرایی سهمیه المپیک را کسب کرد و راهی دیدار رده ...
پیروزی امیرقاسمی در دور نخست مقابل استپان
پیروزی امیرقاسمی در دور نخست مقابل استپان | رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک- قزاقستان در وزن 130 کیلوگرم امیر قاسمی منجزی در دور نخست ...
میثم دلخانی از مدال برنز بازماند
میثم دلخانی از مدال برنز بازماند | میثم دلخانی از مدال برنز کشتی فرنگی قهرمانی جهان بازماند
شکست تلخ طاهری درمقابل حریف آلمانی
شکست تلخ طاهری درمقابل حریف آلمانی | شکست تلخ طاهری درمقابل حریف آلمانی مرحله نیمه نهایی کشتی فرنگی قهرمانی جهان وزن 87
شکست ساروی درمرحله 1/4 نهایی
شکست ساروی درمرحله 1/4 نهایی | شکست ساروی درمرحله 1/4 نهایی کشتی فرنگی قهرمانی جهان
کامبک ساروی در مقابل حریف کوبایی
کامبک ساروی در مقابل حریف کوبایی | کامبک ساروی در مقابل حریف کوبایی1/8 نهایی کشتی فرنگی قهرمانی جهان
شکست زودهنگام حامدتاب درمسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان
شکست زودهنگام حامدتاب درمسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان | شکست زودهنگام حامد تاب در مسابقات کشتی قهرمانی جهان (قزاقستان) وزن 67 کیلوگرم
پیروزی نفسگیر رستمی‌ در دیدار رده‌بندی وزن 72 کیلوگرم
پیروزی نفسگیر رستمی‌ در دیدار رده‌بندی وزن 72 کیلوگرم | رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان- استونی