روبین کازان

شکاری: وکلای روبین کازان به شکایت ذوب آهن می‌خندیدند
بازیکن ملی پوش تراکتور که مدتها پرونده ای در دادگاه CAS با باشگاه ذوب آهن داشت، درباره صدور رای نهایی و جزئیات آن صحبت کرد.
رای اتاق حل اختلاف فیفا؛ شکاری تبرئه شد
در شرایطی که گفته می شد خرید جدید تراکتوری ها از سوی دادگاه CAS تبرئه شده است اما رای صادره برای این بازیکن از سوی اتاق حل اختلاف فیفا است.