رونالدو برزیلی

تمامی گلهای مریخی با لباس تیم بارسلونا
تمامی گلهای مریخی با لباس تیم بارسلونا | مروری بر گلهای زیبای رونالدو برزیلی با لباس تیم بارسلونا
گلها و مهارتهای رونالدو برزیلی در اینترمیلان
گلها و مهارتهای رونالدو برزیلی در اینترمیلان | گلها و مهارتهای رونالدو برزیلی در اینترمیلان