رکورد

رکورد های عجیب لیگ نوزدهم
رکورد های عجیب لیگ نوزدهم | رکورد های عجیب لیگ نوزدهم
طولانی ترین بازی تنیس درتاریخ المپیک
طولانی ترین بازی تنیس درتاریخ المپیک | طولانی ترین بازی تنیس درتاریخ المپیک
مرد آهنین ایسلندی رکورد جدیدی را در جهان ثبت کرد
مرد آهنین ایسلندی رکورد جدیدی را در جهان ثبت کرد | "هافتور ژولیوس بیورنسون" مرد آهنین ایسلندی و بازیگر سریال بازی تاج و تخت توانست با لیفت کرد ...
دایی - رونالدو؛ رکورد در شمارش معکوس
دایی - رونالدو؛ رکورد در شمارش معکوس | این رکورد می شکند وقتی که نام علی دایی بیش از همیشه شنیده می شود؛وقتی که رونالدو می خواهد رکورد خارق العاده ملی ...