رکوردشکنی

شکستن رکورد رضازاده توسط لاشا تالاخادزه
شکستن رکورد رضازاده توسط لاشا تالاخادزه | لاشا تالاخادزه، وزنه بردار گرجستانی در دسته فوق سنگین رقابت های جهانی 2019 با بالا بردن ثبت 220 کیلوگرم در یکضرب، ...
تلاش قابل تحسین آرات حسینی برای شکستن رکورد روپایی
تلاش قابل تحسین آرات حسینی برای شکستن رکورد روپایی | این کودک اعجوبه و نابغه، که با مربیگری پدر از سن یک سالگی فعالیت خود را بدون هیچ گونه حامی، در ژیمناستیک ...