رکورد دار

به مناسبت رکوردشکنی تعداد بازی ملی به دست راموس
به مناسبت رکوردشکنی تعداد بازی ملی به دست راموس | سرخیو راموس با 168 بازی ملی رکورد ایکر کاسیاس را شکست و رکورددار بازی ملی شد. ستارگان پیشکسوت و سرمربی ...