رکورد شکنی رونالدو

دایی - رونالدو؛ رکورد در شمارش معکوس
دایی - رونالدو؛ رکورد در شمارش معکوس | این رکورد می شکند وقتی که نام علی دایی بیش از همیشه شنیده می شود؛وقتی که رونالدو می خواهد رکورد خارق العاده ملی ...