ریو آوه

پنالتی گرفتن مهدی طارمی برای ریوآوه
پنالتی گرفتن مهدی طارمی برای ریوآوه | پنالتی گرفتن مهدی طارمی برای ریو آوه در برابر تیم قدرتمند اسپورتینگ
مصاحبه با مهدی طارمی پس از هتریک و درخشش در لیگ پرتغال (زیرنویس فارسی)
مصاحبه با مهدی طارمی پس از هتریک و درخشش در لیگ پرتغال (زیرنویس فارسی) | مهدی طارمی در شب پیروزی 5-1 ریو آوه مقابل آوس، 76 دقیقه در زمین حضور داشت که با ...
تشویق شدید مهدی طارمی توسط هواداران ریو آوه
تشویق شدید مهدی طارمی توسط هواداران ریو آوه | تشویق شدید مهدی طارمی توسط هواداران ریو آوه در بازی که خوش درخشید
تاثیرگذاری مهدی طارمی روی گل پنجم ریو آوه
تاثیرگذاری مهدی طارمی روی گل پنجم ریو آوه | با گرفتن پنالتی توسط مهدی طارمی