زارع

ستاره جدید کشتی ایران طلای المپیک را می خواهد
ستاره جدید کشتی ایران طلای المپیک را می خواهد | گفت وگو با امیرحسین زارع قهرمان سنگین وزن امیدهای جهان در مراسم استقبال
قهرمانی امیر حسین زارع در وزن 125 کیلوگرم
قهرمانی امیر حسین زارع در وزن 125 کیلوگرم | رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان- مجارستان زارع به مدال طلا دست یافت. در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع پس ...