زالاتان لوبیانکوویچ

اولین گل رسمی زلاتان پس از بازگشت به میلان
اولین گل رسمی زلاتان پس از بازگشت به میلان | سریا آ ایتالیا