زهره هراتیان (عضو کمیته پزشکی)

اسم بازیکنانی که مشکل قلبی دارند فاش نمی‌شود
چند بازیکن لیگ برتری به دلیل آنچه از سوی مرکز پزشکی فوتبال در ایران مشکلات و بیماری قلبی عنوان شده نمی توانند در لیگ برتر بازی کنند.