زورخانه ای - باستانی

بازگشت محمدرضا طالقانی به فدراسیون کشتی
رییس اسبق فدراسیون کشتی به عنوان عضو جدید هیات رییسه این فدراسیون منصوب شد.
چرخ باستانی دکتر سیف رییس سابق بانک مرکزی
چرخ باستانی دکتر سیف رییس سابق بانک مرکزی | چرخ باستانی دکتر سیف رییس سابق بانک مرکزی
ورزش‌ زورخانه‌اى به مسابقات هنرهاى رزمى پیوست
درهجدهمین مجمع عمومی ورزش‌های رزمی که  در شهر چونگ جو کره جنوبی برگزار شد ورزش‌های زورخانه‌ای به صورت رسمی به عضویت این اتحادیه درآمد.