ساداکروزيرو

والیبال سادا کروزیرو 1 - لوبه 3 (فینال جام باشگاه های جهان)
والیبال سادا کروزیرو 1 - لوبه 3 (فینال جام باشگاه های جهان) | با گزارش اختصاصی سایت و اپلیکیشن آنتن این بازی در تاریخ 17 آذرماه 98 برگزار شد.