ساسولو

خلاصه بازی آاس رم 4 - ساسولو 2
خلاصه بازی آاس رم 4 - ساسولو 2 | خلاصه بازی آاس رم 4 - ساسولو 2 این بازی در تاریخ 15 سپتامبر 2019 و 24 شهریور ماه 1398 برگزار شد
ضربه کاشته زیبای براردی در برابر آاس رم
ضربه کاشته زیبای براردی در برابر آاس رم | گل تماشایی دومنیک براردی در برابر آاس رم از روی ضربه کاشته