سانتیاگو سولاری

سولاری آماده بازگشت به دنیای مربی‌گری
سانتیاگو سولاری، سرمربی آرژانتینی سابق رئال مادرید که با وضعیت نامناسبی از این تیم اخراج شد حالا می‌گوید دوباره مشتاق بازگشت به دنیای مربی‌گری است.
سرمربی سابق رئال، نامزد هدایت تیم دیوید بکام
روزنامه آ اس مدعی شد سانتیگو سولاری، سرمربی سابق رئال مادرید از طرف دیوید بکام به عنوان شانس اول هدایت تیم او اینتر میامی انتخاب شده است.