ساندا

جام‌جهانی ساندا هم به‌تعویق افتاد
با تصمیم فدراسیون جهانی ووشو (IWUF)، جام‌جهانی ساندا به‌تعویق افتاد.