سجاد حیدری

حیدری: کامیابی نیا میخواست فوتبالم تمام شود؟
سجاد حیدری با اشاره به نمایش تیم شاهین گفت که اگر تک اشتباه شاهینی ها نبود، پرسپولیس نمی‌توانست به آن ها گل بزند.
حیدری: حیف است شاهین سقوط کند
مهاجم شاهین شهرداری امیدوار است مسابقات تعطیل شود، اما تیمش به لیگ یک سقوط نکند.
حیدری شاهین را از پیکان پیش انداخت
در همان دقایق ابتدایی این مهاجم شاهین بود که از اشتباه خط دفاعی حریف سود برد و تیمش را مقابل شاگردان فرکی پیش انداخت.