سجاد مشکل پور

بیماری مشکل‌پور بهبود پیدا کرد
مدافع شاهین شهرداری با رفع بیماری به تمرینات بوشهری‌ها بازگشت.
مشکل‌پور: پتانسیل بقا برای شاهین وجود دارد
گلزن شاهین شهرداری بوشهر در جدال با پیکان مدعی است که تیمش در ادامه فصل نیز تلاش خواهد کرد به امتیاز بقا دست یابند.
یک مدافع جنوبی در جمع بوشهری‌ها (عکس)
مدافع آبادانی سابق نفت سر از شاهین بوشهر در آورد.