سرخیو بوسکتس

مسی تعیین کننده ترین بازیکن دنیاست
از دیدگاه سرخیو بوسکتس مسی تعیین کننده ترین بازیکن دنیاست و غیبت او در بارسا محسوس خواهد بود.
این نفرات عاملان  افت بارسلونا هستند(عکس)
نشریه مارکا در گزارشی دلایل نتایج ضعیف اخیر بارسلونا را مورد تحلیل قرار داده است.
دی یونگ هنوز باید خودش را با بارسا وفق دهد
سرخیو بوسکتس معتقد است که فرانکی دی یونگ هنوز همه توانایی هایش را در بارسا نشان نداده است.