سری آ ایتالیا

تمامی گلهای یوونتوس در فصل2019/20 (بخش دوم)
تمامی گلهای یوونتوس در فصل2019/20 (بخش دوم) | تمامی گلهای یوونتوس در فصل2019/20 سری آ ایتالیا (بخش دوم)
تمامی گلهای یوونتوس در فصل2019/20 (بخش اول)
تمامی گلهای یوونتوس در فصل2019/20 (بخش اول) | تمامی گلهای یوونتوس در فصل2019/20 سری آ ایتالیا (بخش اول)
خلاصه بازی آتالانتا 0 - اینترمیلان 2
خلاصه بازی آتالانتا 0 - اینترمیلان 2 | خلاصه بازی آتالانتا - اینترمیلان در چارچوب رقابتهای هفته پایانی سری آ ایتالیا
خلاصه بازی یوونتوس 1 - آاس‌رم 3
خلاصه بازی یوونتوس 1 - آاس‌رم 3 | خلاصه بازی یوونتوس - آاس رم در چارچوب رقابتهای هفته پایانی سری آ ایتالیا
خلاصه بازی کالیاری 2 - یوونتوس 0
خلاصه بازی کالیاری 2 - یوونتوس 0 | خلاصه بازی کالیاری - یوونتوس در چارچوب رقابتهای هفته سی و هفتم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی تورینو 2 - آاس رم 3
خلاصه بازی تورینو 2 - آاس رم 3 | خلاصه بازی تورینو - آاس رم در چارچوب رقابتهای هفته سی و هفتم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی سمپدوریا 1 - آث‌میلان 4(دبل ابراهیموویچ)
خلاصه بازی سمپدوریا 1 - آث‌میلان 4(دبل ابراهیموویچ) | خلاصه بازی سمپدوریا - آث میلان در چارچوب هفته سی و هفتم رقابتهای سری آ ایتالیا
خلاصه بازی یوونتوس 2 - سمپدوریا 0
خلاصه بازی یوونتوس 2 - سمپدوریا 0 | خلاصه بازی یوونتوس - سمپدوریا در چارچوب رقابتهای هفته سی و ششم سری آ ایتالیا